PONUKA

☎ ++421 (0)45 / 672 5953

galeb@galeb.sk

MÚZEJNÁ VIEDEŇ

34 €

MÚZEJNÁ VIEDEŇCENA ZÁJAZDU

34 / os

- 1 dňový zájazd -

  • TERMÍNY:

  • každý 26. OKTOBER

Rakúsko oslavuje 26. októbra národný sviatok (Österreichischer Nationalfeiertag). Práve v tento deň bola v roku 1955 podpísaná Štátna zmluva, vďaka ktorej Rakúsko po vojne obsadené spojeneckými vojskami získalo nezávislosť pod podmienkou neutrality. Oslavy prebiehajú tradične v celej krajine s bohatým sprievodným programom. Mnoho rakúskych inštitúcií organizuje v tento sviatok deň otvorených dverí pre verejnosť a vybrané múzeá ponúkajú rôzne akcie a voľný vstup. Navyše rakúske národné parky vyhlásili tento deň za deň pešej turistiky (Nationalpark-Wandertag) a ponúkajú bezplatné služby svojich sprievodcov.

Na našom zájazde navštívime vojensko historické múzeum kde si môžete prehliadnúť historickú i súčastnú vojenskú techniku. Zaujímavým exemplárom je aj auto a uniforma v ktorej bol zavraždený Rakúsko-Uhorský nasledovník trónu František Ferdinand, čo bolo následkom vypuknutia 1. svetovej vojny.

Navštívime aj zámok Schönbrunn, sídlo Rakúsko-uhorských panovníkov a panovníčok, s nádhernými záhradami a zoo.

V múzeu prírodných vied spoznáte geologickú históriu zeme alebo dinosaurie kosti. Najznámejším exemplárom tohto múzea je Willendorfská venuša stará až 22.000 rokov.

V múzeu dejín umenia nájdete veľký počet známych diel vrátane obrazov Ukrižovanie od R. van der Weydena, Sv. Sebestián od Andrey Mantegny, triptychu Hansa Memlinga, ktorého súčasťou je aj mimoriadna maľba Panna s dieťaťom na tróne, obrazu Madona na lúke od Raffaela a ďalších. Nachádzajú sa tu tiež zbierky Egypta a Blízkeho východu, zbierka gréckych a rímskych starožitností, sochárska a dekoratívneho umenia, kabinet mincí a knižnica.


PROGRAM:

05,00 hod. odchod autobusu (trasa Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom, Nitra, Bratislava)

cca 10,00 hod. príchod do Viedne:

10,00-11,30 hod. obhliadka historického jadra Viedne – okruh autobusom so sprievodcom, ktorý Vám predstaví Urániu, Vládnu budovu, Budovu Vysokej školy úžitkového umenia, Mestský park a Kursalon , Beethovenove námestie, Švanzenbergovo námestie, Karlovo námestie, Dom umelcov, Budovu Hudobného umenia, Budovu Výtvarného umenia, Operu, Goetheho pomník, Prírodovedné a Umeleckohistorické múzeum, Veľtržný palác, Námestie Márie Terézie, Hofburg, Justičný palác, Parlament, Radničné námestie s Novou Radnicou, Novú Univerzitu, Votívny kostol, Budovu burzy. Presun autobusom k vojensko-historickému múzeu

11,30 – 13,30 hod. návšteva zámku Schönbrunn, cestou autobusom Kostol Karola Boromejského, Dom secesného umenia, Schönbrunnské záhrady – Neptúnova fontána a Gloriette – vstup zdarma; Palmenhaus, Vagenburg, Zoo a zámok – vstup fakultatívne /viď vstupy v cestovných informáciách /

13,30 – 17,00 hod. presun do centra mesta, prehliadka Umelecko-historického a Prírodovedného múzea /vstup detí do 19r. bez sprievodcu zdarma musia sa preukázať dokladom a potvrdením školy- kolektív /, pešo presun cez kráľovský hrad Hofburg, Kolmarkt, Graben až k Štefánskeho dómu – vstup zdarma, možnosť vyhliadky zo severnej veže – fakultatívne

Cca 17,15 hod. odchod z Viedne

Cca 22,30 hod. predpokladaný príchod


Nástupné miesta : Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Nová Baňa, Nitra, Bratislava


MAPA

NEZÁVAZNE OBJEDNAŤ

[contact-form-7 id=“1188″ title=“galebformular“]